گزارش صنعتی بررسی نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

گزارش صنعتی بررسی نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

بررسی تفاوت‌های ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت در برخورداری از منابع انرژی و هم‌چنین عملکرد متفاوت…

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

بدن گونه‌های زنده روی کره زمین از یک سری ترکیبات و مولکول‌ها تشکیل شده که عناصر سازنده سلول‌های مختلف را تشکیل می‌دهند. این مولکول‌ها که…

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عایق‌کاری مناسب در صنعت نفت و صنایع وابسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عایق‌کاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی یکی از موضوعات مهم…

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

کشورهای مختلف دنیا قوانین مختلفی را جهت جلوگیری از مصرف غیرمجاز برخی گونه‌های دارویی و همچنین مواد مخدر وضع کرده‌اند. بر این اساس، استفاده از…

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با مشکلات و چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها پدیده فولینگ (رسوب‌گذاری) است و در…

گزارش صنعتی کاربرد نانوجاذب‌ها در ذخیره‌سازی گاز

گزارش صنعتی کاربرد نانوجاذب‌ها در ذخیره‌سازی گاز

برای استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که ذخیره‌سازی گاز طبیعی یکی از آن چالش‌ها است. با ورود فناوری نانو به این عرصه و تولید نانوجاذب‌ها، فناوری ذخیره‌سازی گاز طبیعی جذب‌شده در مرحله جدیدی قرار گرفته است.

گزارش صنعتی کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

امروزه با افزایش تقاضای انرژی در نتیجه صنعتی شدن کشورها و رشد جمعیت، مصرف منابع نفت و گاز شدت یافته است. از سوی دیگر، روزبه‌روز…