کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ درصنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ درصنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

رسوب‌گذاری زیستی در دریا به رشد نامطلوب ارگانیسم‌های دریایی روی سطوح غوطه‌ور در آب گفته می‌شود. این مسئله یک مشکل جهانی برای صنایع دریایی به…

گزارش صنعتی بررسی نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

گزارش صنعتی بررسی نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

بررسی تفاوت‌های ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت در برخورداری از منابع انرژی و هم‌چنین عملکرد متفاوت…

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

گزارش صنعتی کاربرد نانوزیست‌حسگرها در تشخیص مولکول‌های زیستی

بدن گونه‌های زنده روی کره زمین از یک سری ترکیبات و مولکول‌ها تشکیل شده که عناصر سازنده سلول‌های مختلف را تشکیل می‌دهند. این مولکول‌ها که…

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عایق‌کاری مناسب در صنعت نفت و صنایع وابسته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عایق‌کاری مناسب برای جلوگیری از هدر رفت انرژی یکی از موضوعات مهم…

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

گزارش صنعتی کاربرد نانوحسگرها در تست‌های دارویی و اعتیاد

کشورهای مختلف دنیا قوانین مختلفی را جهت جلوگیری از مصرف غیرمجاز برخی گونه‌های دارویی و همچنین مواد مخدر وضع کرده‌اند. بر این اساس، استفاده از…

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش صنعتی کاربرد نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با مشکلات و چالش‌های گوناگونی روبه‌رو هستند و یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها پدیده فولینگ (رسوب‌گذاری) است و در…