گزارش صنعتی کاربردهای نانولوله‌های کربنی در صنایع فلزی

در چند سال اخیر نانولوله‌های کربنی در تولید و ساخت نانوکامپوزیت‌ها به عنوان فاز تقویت‌کننده به کار رفته‌اند. گرچه اکثر مطالعات در حوزه نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری بوده است ولی تلاش‌های زیادی نیز در ساخت نانوکامپوزیت‌های فلزی و سرامیکی انجام شده است. طی ۳۰ سال گذشته، پژوهش‌های فراوانی در زمینه ترکیب نانولوله‌های کربنی با فلزات مختلفی از قبیل نیکل، آلومینیوم، مس، منیزیم و تیتانیوم انجام شده است. همچنین روش‌های تولیدی مختلفی از قبیل آلیاژسازی مکانیکی، متالورژی پودر و روش‌های شیمیایی برای انجام این ترکیبات به کار گرفته شده است.
در این گزارش به خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در زمینه ایجاد نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی پرداخته شده است به گونه‌ای که به روش سنتز کامپوزیت، نحوه توزیع نانولوله‌های کربنی، مقدار نانولوله کربنی و کیفیت توزیع، واکنش در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه و خواص مواد اشاره شده است.

گزارش صنعتی کاربردهای نانولوله‌های کربنی در صنایع فلزی را از اینجا دریافت کنید.