انتشار ویرایش هشتم کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری‌نانو ساخت ایران (نانو و صنعت)

انتشار ویرایش هشتم کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری‌نانو ساخت ایران (نانو و صنعت)

آخرین دستاوردهای صنعتی و دانش بنیان در حوزه تولید نانومحصولات و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های مرتبط با فناوری نانو، در قالب ویرایش هشتم کتب جامع…

کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران (نسخه انگلیسی) – 2022-2021

کتب جامع محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران (نسخه انگلیسی) – 2022-2021

آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه تولید محصولات و ساخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو، در قالب کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران (نسخه…

انتشار ویرایش ششم کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران

انتشار ویرایش ششم کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت ایران

آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه تولید محصولات و ساخت تجهیزات مرتبط با فناوری نانو، در قالب ویرایش ششم کتاب محصولات و تجهیزات فناوری نانو ساخت…

کتاب «محصولات آموزشی فناوری نانو» ساخت ایران- ویرایش نخست

کتاب «محصولات آموزشی فناوری نانو» ساخت ایران- ویرایش نخست

دانلود کتاب «محصولات آموزشی فناوری نانو» ساخت ایران- ویرایش نخست – 1398 در این کتاب، محصولات آموزشی فناوری نانو ساخت ایران شامل تجهیزات، کیت، فیلم،…

کتاب نانو برای زندگی (معرفی نقش نانومحصولات صنعتی ایران در جامعه)

کتاب نانو برای زندگی (معرفی نقش نانومحصولات صنعتی ایران در جامعه)

دانلود کتاب نانو برای زندگی -ویرایش نخست-1398 از ابتدای تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دو هدف «تولید ثروت» و «بهبود کیفیت زندگی مردم» به عنوان…