گزارش صنعتی کاربرد نانوجاذب‌ها در ذخیره‌سازی گاز

گزارش صنعتی کاربرد نانوجاذب‌ها در ذخیره‌سازی گاز

امروزه در جهانی زندگی می‌کنیم که انرژی حرف اول را می‌زند. با توجه به افزایش نگرانی‌های محیط‌زیستی و وضع قوانین سخت‌گیرانه، ما باید روش خود در مصرف انرژی را تغییر دهیم. یکی از راه‌هایی که پیش روی ما است، استفاده از انرژی‌های پاک و جایگزینی آن به‌جای سوخت‌هایی مانند بنزین است. گاز طبیعی از سوخت‌هایی است که آلودگی بسیار کمی ایجاد می‌کند. برای استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که ذخیره‌سازی گاز طبیعی یکی از آن چالش‌ها است.

در کشور ما تا به امروز از گاز طبیعی فشرده‌شده در اتومبیل‌ها استفاده می‌شد که نیازمند فشار زیاد و مخازن سنگین برای تحمل این فشار است. هم‌چنین به‌دلیل شرایط عملیاتی آن از لحاظ ایمنی مناسب نیست. حدود بیست سال است که فناوری گاز طبیعی جذب‌شده (ANG) برای ذخیره‌سازی گاز موردمطالعه قرار گرفته است که می‌توان گاز را در فشار کم و مقدار زیاد ذخیره کرد. از این رو فناوری (ANG) از لحاظ ایمنی در شرایط بسیار بهتری نسبت به (CNG) است. این کار مستلزم استفاده از جاذب‌های مناسب و با ظرفیت بالا است. با ورود فناوری نانو به این عرصه و تولید نانوجاذب‌ها، فناوری ذخیره‌سازی گاز طبیعی جذب‌شده در مرحله جدیدی قرار گرفته است.

گزارش صنعتی کاربرد نانوجاذب‌ها در ذخیره‌سازی گاز را از اینجا دریافت کنید.