نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

یک هدف عمده فناوری نانو در ۵ تا ۱۰ سال آینده توسعه فرآورده‌های دارویی نانو‌مقیاس با ارائه رویکرد‌های درمانی جدید است. تقريباً تمام فناوری‌هاى دارورسانى،…

 گزارش صنعتی کاربرد پوشش‌های نانو در لوله‌های آب گرم

 گزارش صنعتی کاربرد پوشش‌های نانو در لوله‌های آب گرم

فناوری‌نانو می‌تواند صنعت تولید لوله‌ها را متحول کند. مواد نانویی، موجب مقاومت در برابر نور ماورابنفش و افزایش طول عمر لوله می‌شود. از دیگر خواص…

گزارش صنعتی نانوذرات لیپیدی؛ سامانه‌ای جدید برای دارورسانی

گزارش صنعتی نانوذرات لیپیدی؛ سامانه‌ای جدید برای دارورسانی

انوذرات لیپیدی جامد (SLN) اولین بار در ۱۹۹۱ به‌عنوان جایگزینی برای حامل‌های کلوئیدی معمولی مثل امولوسیون‌ها و نانوذرات پلیمری معرفی شدند. SLNها حامل‌های کلوئیدی با…