تصفیه آب با استفاده از غشاء‌پلیمری نانوفیلتراسیون

تصفیه آب با استفاده از غشاء‌پلیمری نانوفیلتراسیون

تصفیه آب با استفاده از غشاء‌پلیمری نانوفیلتراسیوناستفاده از غشاهای نیمه‌تراوا برای جداسازی ترکیبات و مواد معلق یا محلول در مایعات و گازها یک رویکرد کارای مهندسی است. غشاهای نانوفیلتراسیونی جزء آخرین ابداعات در زمینه غشاء هستند و معمولا برای گندزدایی و حذف املاح از آب‌های سطحی یا زیرزمینی به کار می‌روند. با این حال، محصولات غشایی نیمه‌تراوا که حاوی حفرات نانو‌مقیاس هستند در بسیاری از صنایع صنعتی و نیمه‌صنعتی مربوط به تصفیه آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی غشاها دارای حفرات بسیار ریزی هستند که مولکول‌های کوچک به راحتی می‌توانند از آن عبور کنند و مولکول‌های درشت‌تر در طرف دیگر غشاء باقی می‌مانند. در سیستم غشایی، مواد شیمیایی جدا‌شده از بین نمی‌روند بلکه تغلیظ می‌شوند. به طور معمول مولکول‌های کوچک مثل آب، حلال‌ها و یون‌های ریز می‌توانند از غشاء عبور کنند، ولی مولکول‌های درشت اجازه عبور نخواهند داشت.