فولاد نانوساختار Sandvik Nano flex

هر جا که نیاز به استحکام بالا به‌خصوص در دمای بالا وجود داشته باشد، فولاد یکی از موادی است که خود را جز اولین گزینه‌ها قرار می‌دهد. با رشد صنایع مختلف نیاز به فولادهایی که دارای ترکیبی از خواص متفاوت فولادها را دارند، احساس می‌شود. جهت تامین این نیازها، روش‌های زیادی تاکنون ابداع شده‌اند و فناوری نانو یکی از این روش‌هاست.
تحقیقات نشان داده است اضافه کردن نانوذرات مس می‌تواند ناپایداری‌های سطحی فولاد را کاهش دهد و باعث کاهش مراکز تمرکز تنش و نتیجتاً شکست در اثر خستگی شود. این امر باعث افزایش ضریب ایمنی فولاد شده و در کاربردهایی که احتیاج به ایمنی بالایی است گزینه اصلی باشد. همچنین اصلاح فازی فولاد در ابعاد نانومتری کابل‌های مستحکم‌تری ایجاد می‌کند. کابل‌های فولادی فوق مستحکم می‌تواند، در ساخت پل‌های کابلی باعث کاهش هزینه و زمان ساخت شود و این امر در ساخت پل‌های کابلی معلق که کابل‌ها از یک‌سو به‌سوی دیگر کشیده شده‌اند، واضح‌تر است. همچنبن نانوذرات، اثر تردشدگی فولاد را کاهش داده و باعث تقویت ریزساختار از طریق اصلاح فازی می‌شوند.