کاربرد فناوری پلاسما در صنعت آب و پساب

کاربرد فناوری پلاسما در صنعت آب و پساب

با توجه به اهمیت بحث باکتری‌زدایی و استریلیزاسیون آب در دنیای امروز و از طرفی شیوع عفونت‌ها و مقاوم شدن باکتری‌ها به درمان‌های متداول، یافتن روشی نوین، کارآمد و سریع‌تر از روش‌های معمول گذشته برای تصفیه کامل آب بسیار موردتوجه است. در اغلب موارد، شیوع بیماری‌ها ناشی از مصرف آب به دلیل فقدان و یا نامناسب بودن فرآیندهای میکروب‌زدایی و تصفیه آب آشامیدنی است.

روش‌های گوناگونی برای کاهش آلودگی عوامل میکروبی آلودگی آب وجود دارد که هرکدام معایب زیادی را به همراه دارند. به عنوان مثال کلرزنی امروزه به عنوان متداول‌ترین روش میکروب‌زدایی آب آشامیدنی در دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما استفاده از کلر دارای معایب و مضراتی هست. به همین دلیل لازم است که میزان کلر مصرفی کاهش یابد. اعمال تخلیه الکتریکی در آب به منظور استریلیزاسیون آب یکی از روش‌های نوین رفع آلودگی است که بسیاری از مشکلات روش‌های گذشته را برطرف کرده است.

از آنجایی که تخلیه الکتریکی در آب، عواملی مانند انواع رادیکال‌های آزاد مؤثر در میکروب‌کشی (مثل رادیکال‌های آزاد اکسیژن، هیدروژن پر اکسید و ازون)، پرتو UV (که از عوامل اصلی در اختلال رشد میکروارگانیسم‌ها است) و همچنین موج شوک و حرارت را ایجاد می‌کند، می‌تواند یک روش جایگزین مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای میکروب‌زدایی آب باشد. در گزارش صنعتی کاربرد فناوری پلاسما در صنعت آب و پساب با این روش بیشتر آشنا شوید.