گزارش صنعتی نانوپوششی زیست‌سازگار برای محافظت از کالای ایرانی

آهن در «طبیعت» به صورت اکسیدی وجود دارد، اما در محصولات ساخت دست بشر، آهن به صورت غیراکسیدی به کار می‌رود از این رو آهن تمایل به زنگ زدن دارد و به دنبال بازگشت به «اصل خویش» است! از سوی دیگر تمام تلاش‌های صنعت‌گران در این است که از این بازگشتِ ناگزیر، جلوگیری کنند و مانع از زنگ زدن آهن شوند. یکی از راهکارهای قدیمی برای ممانعت از خوردگی آهن پوشش‌دهی آهن با رنگ است؛ اما رنگ‌ها هم در برخی موارد پاسخگوی نیاز صنعت نیستند. در محصولاتی که دوام بالا در آن‌ها اهمیت زیادی دارد، تنها رنگ زدن کافی نیست. خودرو و لوازم‌خانگی نظیر یخچال و کولر، محصولاتی هستند که باید علاوه بر رنگ، پوشش محافظ دیگری به عنوان پوشش میانی برای محافظت از آهن در آن‌ها به کار رود، در غیر این صورت بعد از چند سال حتی با وجود پوشش رنگی، آهن زیرلایه شروع به خوردگی کرده و به محصول آسیب می‌رسد. فناوری نانوی ایرانی، ضمن ارتقای کیفیت در این پوشش‌ها، مشکلات محیط‌زیستی پوشش‌های مرسوم را برطرف کرده است. همچنین این فناوری موجب کاهش مصرف آب در فرآیند تولید شده و در عین حال سرعت خط تولید را نیز افزایش داده است.

گزارش صنعتی نانوپوششی زیست‌سازگار برای محافظت از کالای ایرانی را از اینجا دریافت کنید.