چهاردهمین جشنواره برترین شرکت‌های فناوری نانو

گزارش تصویری چهاردهمین جشنواره برترین شرکت‌های فناوری نانو

در چهاردهمین دوره جشنواره برترین شرکت‌های فناوری نانو، از شرکت‌های صنعتی، فناور و صادراتی که بالاترین امتیاز را در شاخص‌های معین شده کسب کردند، تقدیر به عمل آمد. در این دوره از سه شرکت فناور و سه شرکت صنعتی و هفت شرکت صادراتی تجلیل شد.