کاربرد منسوجات در حوزه انرژی با رویکرد فناوری‌نانو

دانش نساجی از کهن‌ترین علوم مورد استفاده بشر بوده است . در گذشته استفاده از این علم به رفع احتیاجات بشر به پوشش محدود بوده است. در دنیای امروز از فناوری نساجی در زمینه‌های مختلف از جمله پزشکی، عمران، علوم نظامی و غیره استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر فناوری‌نانو به عنوان یک ابزار کاربردی در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته که مهندسی نساجی از این اصل مستثنا نبوده است. استفاده از فناوری‌نانو در تولید منسوجات نانوساختار مورد استفاده در تبدیل، ذخیره و توزیع انرژی از جمله مواردی است که توجه محققان و صنعتگران را به خود معطوف داشته است.