کاربردهای فناوری‌نانو در تولید منسوجات خودتمیزشونده

کاربردهای فناوری‌نانو در تولید منسوجات خودتمیزشونده

افزایش تقاضای عمومی برای منسوجات بهداشتی و عاری از آلودگی سبب تسریع در روند پژوهش و تولید منسوجات محافظ و خودتمیزشونده شده است. با توجه به افزایش جمعیت جهان، مقاوم شدن عوامل بیماری‌زا به آنتی‌بیوتیک‌های موجود به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. باقی‌ماندن میکروارگانیزم‌ها و عوامل آلاینده بر سطوح مختلف از جمله منسوجات، سبب انتقال آنها به افراد یا نقاط دیگر خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که امکان بقای برخی باکتری‌های بیماری‌زا بر سطوح پلیمری و منسوجات تا بیش از ۹۰ روز وجود دارد. در این راستا، به کارگیری سطوح خودتمیزشونده، نه تنها افراد را از معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف مصون نگه می‌دارد؛ بلکه مانع ایجاد بوی نامطبوع، لکه و تخریب سطوح می‌شود. استفاده از فناوری‌نانو رویای داشتن منسوجات و پوشاک عاری از آلودگی را در مواردی از جمله پوشاک ورزشی، نظامی و منسوجات خانگی محقق ساخته است. استفاده از فناوری تولید منسوجات و سطوح خودتمیزشونده، به دلیل کاهش میزان مصرف آب، انرژی و شوینده‌های دارای بنیان نفتی از نظر حفظ محیط زیست نیز مورد توجه قرار دارد.