میکرو/نانو حباب درصنعت آب و فاضلاب

میکرو‌حباب و نانو‌حباب‌ها پتانسیل بسیار زیادی جهت استفاده در صنایع متنوع مهندسی دارند. نانو‌حباب‌های اکسیژن و هوا به دلیل افزایش عملکرد فعالیت زیستی و انتقال ذارت معلق در تصفیه آب بسیار موثر واقع می‌شوند. همچنین میکرو حباب‌ها بدون ایجاد کمترین آلودگی، آلاینده‌های آلی و میکروبی را به راحتی از بین می‌برند. نانو‌حباب‌ها نیز عملکرد بسیار مطلوبی جهت رفع رسوبات غشاء و تاسیسات زیر آب و همچنین شناورسازی ذرات معلق دارند. استفاده از میکروحباب و نانو‌حباب در تصفیه‌خانه‌های شهری و صنعتی علاوه بر کاهش هزینه‌ها؛ بازده‌ی کار را نیز افزایش می‌دهند.