نانوحسگرهای تشخیص توالیDNA و ژن‌های معیوب

نانوحسگرهای تشخیص توالیDNA و ژن‌های معیوب

به دلیل کاربرد گسترده شناسایی توالی DNA و ژن‌ها در زمینه پزشکی، محیط زیست و صنعت، حسگرهای تشخیصی در این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاهش هزینه‌ها و زمان پاسخ‌دهی از مهمترین دلایلی است که شرکت‌های تولید کننده محصولات شناسایی ژن و DNA را به سمت تولید نانو حسگر‌ها بر پایه فناوری همگرا هدایت می‌کند. با استفاده از نانوحسگر‌ها این امکان وجود خواهد داشت که به راحتی توالی‌های DNA خوانده شوند و ژن‌های معیوب شناسایی شوند. ساده‌سازی آنالیز و ارزیابی ژن‌ها شرایط ایده‌آل‌تری برای پژوهش محققان میسر می‌کند.