درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب

افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی، نگرانی‌هایی را درباره تأمین آب آشامیدنی موردنیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به‌وجود آورده است. کمبود آب…

درختواره کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی

درختواره کاربرد نانوکاتالیست‌ها در صنعت نفت و پتروشیمی

یکی از مواردی که در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز با ورود فناوری نانو پیشرفت چشم‌گیری کرده است کاتالیست‌ها هستند. کاتالیست‌ها در اکثر صنایع شیمیایی…

درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود و حیات و ممات برخی از این کشورها در گرو کشاورزی است. با افزایش…