درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

درختواره کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، محیط‌زیست و صنایع وابسته

کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود و حیات و ممات برخی از این کشورها در گرو کشاورزی است. با افزایش…