سلام.
این پماد رو باید از کجا بگیریم.
هر داروخانه که برم میگن این پماد رو ما نداریم