استفاده صنعت نفت از نانودستگاه ایرانی اندازه‌گیری زاویه و کشش سطحی

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس موفق به ارائه فناوری اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی به روش قطره آویزان شده است. این دستگاه برای ازدیاد برداشت نفت قابل استفاده بوده و می‌تواند به برداشت بیشتر نفت باقیمانده در مخازن کمک کند.

این دستگاه با اندازه‌گیری کشش بین سطحی در حد فاصل دو سیال غیرقابل امتزاج و همچنین اندازه‌گیری زاویه تماس به ازدیاد برداشت نفت کمک می‌کند.

در صنایع نفت به‌طور کلی از این دستگاه به منظور بررسی اثر افزودن نانوذرات بر میزان کشش سطحی، زاویه تماس و در نهایت افزایش برداشت نفت استفاده می‌شود.

کشش بین سطحی (Interfacial Tension, IFT) به‌عنوان انرژی در حد فاصل دو سیال غیرقابل امتزاج شناخته می‌شود؛ این پارامتر یکی از عوامل مهم برای هر فرآیند ازدیاد برداشت است. مواد مورد استفاده در فرآیندهای ازدیاد برداشت همچون سورفکتانت‌ها، آلکالاین‌ها و پلیمرها تمایل دارند که کشش بین سطحی نفت و آب را کاهش دهند و این کار موجی می‌شود که نیروهای موئینگی کاهش یافته و نفت باقیمانده بیشتری تولید شود.

تجزیه و تحلیل شکل قطره (روش قطره آویزان) یک روش مناسب برای اندازه گیری کشش سطحی است. کشش سطحی قطره آویزان، توسط تجزیه و تحلیل تصویری، به‌عنوان یک روش بسیار دقیق برای اندازه گیری IFT برای طیف گسترده‌ای از مقادیر در نظر گرفته شده است.

در این روش، تصاویر ویدئویی قطره‌های آویزان آنالیز شده و سپس IFT را از طریق حل معادله‌ی یانگ-لاپلاس اندازه‌گیری می‌کنند. قابلیت ترشوندگی سنگ مخزن و کشش‌های بین سطحی بین سیالات مخزن نقش بسیار حیاتی را در بازده بازیابی نفت دارد.

دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده است که آنالیز کشش بین سطحی و زاویه تماس را به وسیله یک نرم‌افزار آنلاین برای کاربر امکانپذیر می‌کند.

شرکت فناوری ازدیاد برداشت فارس با پشتوانه ۲۰ سال کار تحقیقاتی در مرکز ازدیاد برداشت دانشگاه شیراز و پژوهشکده بالادستی نفت دانشگاه صنعتی شریف، فعالیت رسمی خود را در پارک علم و فناوری فارس با همکاری جمعی از اساتید و دانش‌آموختگان دانشگاه شیراز از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده و هم‌اکنون در شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز مشغول فعالیت است.