ویدیوی دوره صنعتی نانوپوشش‌ها در صنایع – جلسه چهارم

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور افزایش سطح آگاهی صنایع از پوشش‌های نانو و کاربردهای آن و ارائه اطلاعات فنی به مدرسین فناوری نانو، دوره‌ای آموزشی را با موضوع نانوپوشش‌ها در صنایع را در سال ۱۳۹۵ برگزار کرده است. در این ویدیو جلسه چهارم این دوره آموزشی با موضوع «کاربرد نانوپوشش‌ها در صنعت کشاورزی و صنایع غذایی» را می‌توانید تماشا کنید.