کاربرد فناوری‌نانو در روش فیلتراسیون اسمزمستقیم

روش اسمز مستقیم یک روش با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و پتانسیل بسیار بالا برای تصفیه و همچنین نمک‌زدایی آب است؛ هرچند برای استفاده به عنوان یک روش مستقل برای تولید آب با کیفیت در مقیاس بالا، هنوز به تکامل و توسعه نیاز دارد. از همین رو در حال حاضر از این روش عموما به صورت هیبرید با دیگر روش‌ها (همچون اسمز معکوس) استفاده می‌شود. امروزه استفاده از فناوری نانو در تولید غشاء و همچنین توسعه محلول‌های بیرون کشنده برای روش اسمز مستقیم تا حد زیادی مشکلات مربوط به این روش را مرتفع ساخته است و با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده، در آینده نزدیک شاهد استفاده عمده از این روش در مقیاس صنعتی خواهیم بود.