نانوحسگرهای تشخیص سموم کشاورزی

به دلیل نگرانی‌هایی که در مورد باقی ماندن سموم‌کشاورزی در آب، خاک و غذا وجود دارد، لازم است روش‌هایی ارائه شود که بتوان آفت‌کش‌ها را در همه مکان‌ها، شرایط و با سرعت زیاد اندازه گیری کرد. کنترل مصرف سموم توسط‌کشاورزان و تشخیص به موقع محصولات آلوده، می‌تواند بر سلامت جامعه تاثیر بگذارد. فناوری نانو این امکان را می‌دهد که حسگرهایی با حساسیت بالا و هزینه کمتر را تولید کرد تا بتوان گستره نظارت بر آفت‌کش‌ها را افزایش و بهبود داد.
امروز فناوری نانو به کمک حسگرها آمده است و استفاده از آن جهت تشخیص و اندازه‌گیری سموم می‌تواند زمان پاسخ‌دهی را کوتاه کرده و به صورت قابل حمل نمونه‌ها را آنالیز کند. عملکرد این نانو‌حسگرها می‌تواند بر مبنای روش‌های الکتروشیمیایی و یا نوری استوار باشد. در روش‌های الکتروشیمیایی، بر اثر اکسایش و کاهش و انتقال الکترون در سطح الکترود، مقادیر آفت‌کش‌ها قابل ردیابی است. در روش‌های نوری معمولا آفت‌کش‌ها با نانو ذرات فلزی و یا نقاط کوانتومی بر‌هم‌کنش داشته و از طریق ایجاد طیف‌های مختلف نوری قابل ردیابی است.