دعوت از فناوران و شرکتهای نوپا به ارسال طرح‌ها برای هدایت به سمت تجاری‌سازی

دعوت از فناوران و شرکتهای نوپا به ارسال طرح‌ها برای هدایت به سمت تجاری‌سازی

نانومچ، آماده پذیرش طرح‌های نوآورانه فناوران و شرکتهای نوپا در حیطه فناوری نانو برای هدایت به سمت تجاری‌سازی است. فناورانی که به یک نمونه اولیه…

تمدید فراخوان طرحهای نوآورانه تا پانزدهم اسفندماه

تمدید فراخوان طرحهای نوآورانه تا پانزدهم اسفندماه

به اطلاع فناوران گرامی می‌رساند که فراخوان نهمین دوره برنامه نانومچ، بنا به درخواست‌‌های دریافتی توسط متقاضیان محترم، تا پانزدهم اسفندماه تمدید گردید. فناورانی که…