برنامه حمایتی نانومچ: ارائه چهار بسته حمایتی برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو

نانومچ با هدف افزایش نرخ موفقیت و کاهش زمان تجاری‌سازی طرح‌های دریافتی و با توجه به ظرفیت‌های موجود در ستاد توسعه فناوری نانو و شرکت‌ها و مشاوران همکار، چهار بسته حمایتی، شامل بسته تسهیلات، بسته خدمات، بسته مشاوره و بسته آوزش تعریف کرده است.

در این برنامه هریک از فناوران متناسب با نیاز خود می‌توانند از بسته‌های معرفی شده بهر‌ه‌مند شوند. این نیاز توسط نانومچ با توجه به شناختی که از سطح هر فناوری و روند پیشرفت آن وجود دارد و برحسب زمان و شرایط جاری تشخیص داده می‌شود و خدمت مورد نظر در اختیار فناور قرار می‌گیرد. علاوه بر آن در شرایطی که از سوی فناور بر حسب نیاز خدمتی پیشنهاد شود، پس از بررسی سطح نیاز فناوری به آن خدمت در نانومچ و تایید آن، فناور می‌تواند از خدمت پیشنهادی بهره‌مند شود.

برای آشنایی با این بسته‌های حمایتی لینک‌های زیر را ملاحظه کنید:

بسته تسهیلات

بسته خدمات

بسته مشاوره

بسته آموزش

نانومچ در هر سال، طی فراخوان‌هایی، اقدام به دریافت طرح‌های متقاضیان می‌نماید. درخواست‌های دریافتی، بر اساس شاخصه‌های مختلفی از جمله، قابلیت تجاری شدن، فنی و نانومقیاس، قابلیت توسعه بازار، نوآوری و همچنین پتانسیل تیم فناور برای پیشبرد طرح، ارزیابی می‌شوند. طرح‌های پذیرفته شده در برنامه، طی بازه‌ زمانی مشخصی که برای هر طرح، متناسب با سطح آن متفاوت است، فرصت استفاده از امکانات و تجهیزات در دسترس را دارا خواهند بود. همچنین این طرح‌ها، ضمن بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های نانومچ برای توسعه کسب و کار خود، پس از اتمام فرآیند توسعه محصول، امکان استفاده از سایر حمایت‌ها و امکانات ستاد نانو برای توسعه بازار را نیز خواهند داشت.

از سال ۱۳۹۲ تا به حال، نه دوره از برنامه برگزار شده است که در طی این نه دوره ۱۶۷۰ طرح، از حوزه‌های مختلف صنعتی، از سراسر کشور دریافت شده است. طرح‌های دریافتی که واجد شرایط اولیه باشند، پس از داوری اولیه، به جلسه ارائه حضوری دعوت می‌شوند. از میان ۴۴۶ طرح دعوت شده به جلسه حضوری، ۱۶۱ طرح در برنامه پذیرش اولیه شده‌اند. طرح‌هایی که در برنامه پذیرش اولیه می‌شوند، در گام اول برای دریافت تأییدیه نانومقیاس، به واحد بررسی ستاد نانو ارجاع داده می‌شوند. همزمان، بررسی‌های اقتصادی طرح شروع شده و با توجه به نقشه راه تعیین شده برای هر طرح، حرکت در مسیر توسعه تا رسیدن به یک محصول قابل عرضه به بازار و یا قابل معرفی به صنعت، ادامه خواهد داشت. در طول این مسیر، تنها تیم‌هایی می‌توانند موفق به پذیرش نهایی در برنامه شوند که ضمن دریافت تأییدیه نانومقیاس ستاد نانو، با تلاش و ممارست زیاد در بازه زمانی مشخص شده، انگیزه خود را بعنوان یک کارآفرین برای پیشرفت کار به اثبات برسانند. در طول بازه زمانی هشت ساله از شروع به کار برنامه تا مهر ۱۴۰۰، تعداد ۵۴ طرح، موفق به پذیرش نهایی در برنامه و بهره‌مندی از حمایت‌های نانومچ شده‌اند.


نانومچ چهار بسته حمایتی برای تجاری‌سازی فناوری‌نانو دارد