برگزاری اولین نشست تخصصی ICAN با موضوع نانوپوشش‌ها

اولین نشست مرکز صنعتی‌سازی نانو فناوری کاربردی موسوم به ICAN برای ایجاد همکاری فناورانه بین شرکت‌ صاحب پلتفرم فناوری نانوپوشش‌ها با اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، 5 شنبه 28 تیرماه برگزار شد.

در راستای توسعه‌ی همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌ صاحب پلتفرم فناوری نانوپوشش‌ها با اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور، نشست تخصصی ICAN با حضور فعالان حوزه نانوپوشش در ICAN  واقع در سازمان پژوهش‌های عملی و صنعتی برگزار شد. در این نشست 15 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و نمایندگان شرکت‌ فناوران سخت آرا حضور داشتند. مرکز ICAN تلاش دارد تا از تجربه و تخصص اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور برای همکاری در حوزه‌ی نانوپوشش‌ها و توسعه‌ی کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف استفاده کند.

در ابتدای نشست، پس از معارفه شرکت‌کنندگان، فیلمی کوتاه با هدف معرفی فعالیت‌ها و عملکردهای مرکز صنعتی‌سازی نانو فناوری کاربردی پخش شد.

در ادامه آقای دکتر حسن علم‌خواه رئیس هیئت مدیره شرکت سخت آرا به ارائه روند توسعه نانوپوشش‌ها در جهان پرداخت. وی درباره جایگاه و اهمیت این فناوری گفت: «فرصت‌های صنعتی بسیار متنوع و زیادی در حال حاضر توسط نانوپوشش‌ها تسخیر شده است و همچنین با اشاره به چرخه عمر فناوری نانوپوشش‌ها، در خصوص فرصتهای ممکن در ایران و سابقه فعالیت‌های صنعتی سخت آرا، انواع نانوپوشش‌هایی که در حال حاضر توسعه داده اند و مورد تائید مجموعه های صنعتی است و ایشان خدمات این نوع پوشش ها را ارائه می کنند را به تفکیک شرح دادند»

علم‌‌خواه درباره رویکردهای تجاری‌سازی این فناوری نانوپوشش‌ها گفت: «در حال حاضر شرکت سخت‌آرا آمادگی دارد تا چالش های صنعتی که به ایشان مراجعه می‌شود را با متخصصین دانشگاهی این حوزه به اشتراک بگذارد تا در یک همکاری فناورانه بتوانند چالش صنعتی را به فرصتی برای ارائه خدمات توسط سخت آرا تبدیل کنند و در صورت موفقیت انتفاع آن عاید هر دو طرف همکاری فناورانه گردد؛ همچنین آمادگی پذیرش ایده های برآمده از فرصت ها یا چالش های صنعتی از جانب متخصصین دانشگاهی که احیانا به عنوان مشاوره مجموعه های صنعتی هستند را دارند؛ در خصوص سهم مشارکت در همکاری‌های فناورانه با توجه مدلهای همکاری و تنوع آنها، بین 10 الی 25 درصد از فروش خدمات پوشش‌ها قید گردید»

در ادامه ایشان به تشریح فعالیت‌های خود و کاربردهای این فناوری پرداخت و در این میان مدل‌های همکاری مختلفی را برای حضار ارائه کرد. براساس اظهارات علم‌خواه مدل‌های متفاوتی برای ایجاد همکاری مشترک میان شرکت فناوران سخت آرا و محققان دانشگاهی وجود دارد که این مدل‌ها که در قالب مدل‌های مشارکت کسب و کار تدوین شده بود فرصت مناسبی برای استفاده از تجربه و تخصص محققان دانشگاهی به‌منظور توسعه فناوری نانوپوشش‌ها است.

یکی از این فرصت‌ها موجود، اعلان فراخوان برای توسعه این فناوری از طریق پایان‌نامه‌های دانشجویی است. براین اساس مقرر شد از تاریخ  5 مردادماه سال جاری و پس از اتمام سلسله نشست‌های نانوپوشش‌ها با اساتید و متخصصین این حوزه توسط ICAN اعلام گردد و علاقمندان به همکاری فناورانه در ICAN امکان ارسال طرح خود را از طریق سایت ICAN را داشته باشند.

در پایان، بازدیدی از پلت‌فورم‌های در حال اجرا در مرکز ICAN انجام شد.

لازم به ذکر است این نشست از روز 5 شنبه 28 تیر ماه از ساعت 9:30-12:30 در محل ICAN  برگزار شد.