ایران در رتبه چهارم فهرست بیست کشور برتر نانو در سال ۲۰۲۱

تعداد مقالات علمی به‌عنوان پارامتری برای سنجش و مقایسه رشد علمی افراد، دانشگاه‌ها و کشورها به‌شمار می‌رود و بیانگر بازدهی علمی آن‌ها است. طبق گزارش استت‌نانو بیش از ۴۲ درصد از انتشارات نانوی دنیا در سال ۲۰۲۱ را محققان چینی نگارش و منتشر کرده‌اند. آمریکا، هند و ایران به ترتیب با ۵/۱۱، ۴/۹ و ۵/۵ درصد در رده بعدی قرار دارند.

بنا بر گزارش استت نانو در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۲۰۰۰ مقاله نانو در مجلات نمایه شده در  JCR (Journal Citation Reports) منتشر شده‌اند که این تعداد حدود ۲/۸ درصد از کل مقالات نمایه شده در Web of Science را شامل می‌شود. به عبارت بهتر، حدود ۸ درصد از کل انتشارات علمی دنیا در حوزه فناوری نانو هستند.

چین با انتشار بیش از ۸۵۷۰۰ مقاله نانو در رده اول قرار دارد. نیروی انسانی فراوان، وجود مراکز متعدد دانشگاهی و تحقیقاتی و البته توجه ویژه به فناروی نانو سبب شده که چین در دهه گذشته همراه در رتبه اول این شاخص قرار بگیرد. در واقع حدود ۱۴ درصد از کل مقالات علمی چین در این حوزه هستند. بعد از چین، آمریکا با حدود ۲۳۲۰۰ مقاله (۵/۱۱ درصد) در رده دوم قرار دارد. هند و ایران نیز با ترتیب با سهم ۴/۹ و ۵/۵ درصد در رده‌های بعدی هستند.

جدول ذیل، ۲۰ کشور برتر در انتشار مقالات نانو در سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. علاوه بر تعداد مقالات نانو، سهم مقالات نانو از کل مقالات آن کشور هم به‌‌عنوان معیاری از میزان توجه و اولویت به علوم نانو در جدول آمده است که ایران همچنان بالاترین سهم را در این شاخص دارد.

این داده ها توسط پایگاه استت نانو با استفاده از یک عبارت جستجوی مختص فناوری نانو از دیتابیس Web of Science به طور ماهانه جستجو و منتشر می‌شوند.

رتبه کشور مقالات نانو در سال ۲۰۲۱ سهم مقالات نانو از کل مقالات
۱ چین ۸۵٫۷۵۸ ۱/۱۴
۲ آمریکا ۲۳٫۲۲۵ ۵/۴
۳ هند ۱۹٫۰۴۱ ۹/۱۳
۴ ایران ۱۱٫۱۹۶ ۷/۱۸
۵ کره جنوبی ۱۰٫۳۵۵ ۹/۱۲
۶ آلمان ۹٫۰۱۹ ۱/۶
۷ ژاپن ۷٫۷۳۴ ۲/۷
۸ عربستان صعودی ۶٫۹۲۳ ۴/۱۷
۹ انگلستان ۶٫۲۰۵ ۴
۱۰ روسیه ۵٫۸۸۸ ۲/۱۰
۱۱ فرانسه ۵٫۷۷۱ ۴/۶
۱۲ اسپانیا ۵٫۰۲۲ ۶/۵
۱۳ استرالیا ۴٫۹۸۸ ۳/۵
۱۴ ایتالیا ۴٫۹۳۹ ۹/۴
۱۵ مصر ۴٫۷۵۷ ۱۶
۱۶ پاکستان ۴٫۱۴۴ ۸/۱۳
۱۷ کانادا ۴٫۱۴۰ ۳/۴
۱۸ ترکیه ۳٫۹۴۶ ۷/۶
۱۹ برزیل ۳٫۸۷۶ ۲/۵
۲۰ تایوان ۳٫۸۷۰ ۷/۱۰
معرفی بیست کشور برتر در انتشار مقالات نانو در سال ۲۰۲۱/ ایران در رتبه چهارم جهان