خلاصه ای از سخنرانی دبیر ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو در چهارمین تریبون نانو و صنعت

دکتر احمدوند، دبیر ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو، در بخش سخنرانی های ویژه، ابراز امیدواری کرد که تریبون نانو و صنعت، سبب شناخت دقیقتر شرکتهای توانمند و بسترسازی ارتباط شرکتهای کوچک فناور با صنایع بزرگ گردد.

دکتر احمدوند، طی سخنرانی خود در بخش افتتاحیه چهارمین تریبون ملی نانو و صنعت 1402، با اشاره به ظرفیتهای خوب موجود در شرکتهای فناور، به اهمیت تلاش برای معرفی این ظرفیتها و دستاوردها اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که تریبون نانو و صنعت، در شش روز پرمحتوا، در حوزه هایی همچون سلامت، نانوکاتالیست و ساخت و ساز، سبب شناخت دقیقتر شرکتهای توانمند و بسترسازی ارتباط شرکتهای کوچک فناور با صنایع بزرگ گردد و فرصتهای شناخت و همکاری خوبی فراهم شده و محتواهای مفیدی ارائه شود.

وی مخاطبان تریبون نانو و صنعت را مجموعه ای از طیفهای مختلف صنعتی و پژوهشی و علاقمند به فناوری نانو برشمرد که هر یک با وجود تفاوت در نیازها و توقعات از ارائه های این رویداد، می توانند مکمل یکدیگر دیده شوند.

احمدوند گفت: در این رویداد، مستمعین با نگاه های متفاوت و مکمل به این رویداد نگاه می کنند. برخی به دنبال فرصتهای همکاری بین شرکتها هستند، که این رویداد در بخش ترویج صنعتی می تواند زمینه خوبی را برای تحقق این خواسته ها فراهم سازد. وی ادامه داد : برخی دیگر در تریبون نانو و صنعت، بدنبال شناخت ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای نانویی هستند که از این جهت هم خوشبختانه تعداد قابل توجهی از شرکتهای نانویی به ارائه خواهند پرداخت.

دبیر ستاد افزود: برخی از حاضران با نگاه تحلیل سیستمی به رویداد تریبون نانو و صنعت نگاه می کنند و اینکه بصورت کلی برای رشد و پیشرفت نانو در حوزه های اولویت دار صنعتی چه برنامه هایی در ستاد از حیث ترویج صنعتی، توسعه فناوری، صنعت و مانند آن درنظر گرفته شده است.

دکتر احمدوند گفت که امیدوار است مخاطبانی که در این رویداد حاضر هستند، بتوانند بیشترین استفاده را از ارائه شرکتهای فناور و ارائه هایی با محتواهای متنوع ببرند و در تمام حوزه های صنعتی یاد شده (مانند نانوکاتالیستها، نانوداروها، تجهیزات و بخشهای سرمایه گذاری) و … محتواهای خوبی ارائه شود

وی اظهار داشت که تریبون نانو و صنعت رویدادی است که با حذف حواشی و مقدمات، بر اصل و متن محتوا متمرکز است و از ظرفیتهای رویدادهای آنلاین، برای حذف رفت و آمدها و ارائه های نامعتبر یا غیر ضروری بهره برداری کرده است. ما با این محتواها می توانیم از برنامه های شرکتها برای ارتقای برنامه های ستاد نانو استفاده کنیم و از ترغیب دانشگاهیان گرفته تا شناسایی افراد مستعد، توسعه فناوری در تیمهای دارای ظرفیت و شناسایی کسب و کارهای نانویی و کمک به آنها برای ورود به صنعت دنبال کنیم.
همچنین امیدوار هستیم که از این طریق و ضمن تقویت بهره وری با راهکارهای نانو، در رفع نیازهای صنعتی همچون بهره گیری از نانوکاتالیستهای ایرانی در رفع نیاز پتروشیمی ها اثرگذار باشیم.