سلسله دوره صنعتی کاربرد نانوپوشش‌ها در صنایع کشور ویژه مدرسین فناوری نانو

نخستین سلسله دوره صنعتی کاربرد نانوپوشش‌ها در صنایع مختلف کشور (دصفن)، به همت بخش ترویج صنعتی فناوری نانو با حضور مدرسین فناوری نانو از سراسر کشور و با هدف افزایش سطح کیفی و محتوایی در سمینارهای صنعتی (سمینارهای آشنایی صنایع با پوشش‌های نانو و کاربردهای آن) و ارائه اطلاعات فنی به مدرسین فناوری نانو، در روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.