کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی

گچ از جمله مصالحی است كه در صنایع ساختمان‌سازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و به‌علت ویژگی‌هایی كه دارد از زمان‌های قدیم در امر ساختمان‌سازی مورد استفاده بوده است. گچ از پختن و آسیاب كردن سنگ گچ به‌دست می‌آید. سنگ گچ از گروه مصالح ساختمانی كلسیم دار است كه به وفور در طبیعت یافت می‌شود.
گچ به علت خواص خود از اولین قدم در ایجاد یك بنا مانند ریختن رنگ ساختمان برای مشخص كردن اطراف زمین و پیاده كردن نقشه، ملات‌سازی و گچ وخاك تا آخرین مراحل ساخت بنا مانند سفید‌كاری، نصب سنگ، تیغه‌های آجری و حتی نقاشی ساختمان مورد نیاز است.
نانوذرات مختلف به‌منظور تغییر و یا بهبود خواص و ویژگی‌های مواد به آن‌ها اضافه می‌شوند. همچنین این نانوذرات در گچ می‌توانند باعث بهبود ویژگی‌های گچ و ایجاد خواص جدید در آن شوند.