نشست تخصصی کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو

«نشست تخصصی کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو»، روز یک‌شنبه چهارم مهرماه ۱۳۹۵، در مجموعه ساپکو و با حضور مدیران و کارشناسان این واحد صنعتی برگزار شد.