گزارش صنعتی تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات

گزارش صنعتی تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات

به دلیل هزینه‌بر بودن فناوری نانو گسترش این فناوری در صنعت نسابی بیشتر در حوزه‌های غیر از منسوجات خانگی و پوشاک که در آن‌ها کارایی مهم‌تر از قیمت است، خواهد بود. یکی از کاربردهای فناوری نانو در تکمیل منسوجات ایجاد خاصیت دیرسوزی در منسوجات است. آتش‌سوزی‌های شخصی بیشتر در اماکن مسکونی روی می‌دهد. جایی که وسایل منزل، کف‌پوش‌ها و البسه به‌طور گسترده وجود دارند و سوختی مناسب برای آتش به‌شمار می‌روند. یکی از روش‌های ممکن برای کاهش میزان خسارت ناشی از آتش‌سوزی استفاده از مواد تاخیرانداز شعله است. این مواد به شکل فیزیکی با ایجاد پیوند بر روی پلیمر منسوجات مانع آتش می‌شوند.

فناوری نانو نه تنها در تولید الیاف بلکه در ارتقا تکمیل‌های شیمیایی نیز موثر واقع شده است. تاثیر فناوری نانو در حیطه تکمیل منسوجات باعث ابداع روش‌های تکمیل جدید و بروز کاربردهای نوین شده است. در تکمیل تاخیرانداز شعله در منسوجات نیز در حیطه نانو تحقیقاتی صورت گرفته است و از مواد در ابعاد نانو استفاده شده است که می‌توانید در گزارش کوتاه صنعتی تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات بخوانید.

گزارش صنعتی تکمیل ضدآتش و دیرسوزی منسوجات را از اینجا دریافت کنید.