درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی

بسیاری از افراد بنا به دلایلی همچون امنیت و آسودگی سفر و حتی حفظ محیط‌زیست، سفرهای‌های ریلی را به سفرهای هوائی و بین جاده‌ای ترجیح می‌دهند. خطوط ریلی داخلی در سال سهم عمده‌ای در حمل‌و‌نقل کشوری دارند. با افزایش تقاضا در صنعت حمل‌و‌نقل و بویژه در حوزه ریلی، کشورهای مختلف درصدد توسعه شبکه‌های ریلی خود برآمده‌اند و صاحب پیشرفته‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های ریلی جهان هستند.

همواره کیفیت و کمیت توسعه زیرساخت‌های شبکه ریلی به عنوان یکی از معیارهای تاثیرگذار در سنجش زیرساخت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. توجه به این موضوع و همچنین گسترش استقبال مردم از خطوط ریلی موجب شده است که اهمیت رشد و توسعه این زیرساخت اقتصادی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از فناوری‌های جدید و پیشرفته، منجر به توسعه پایدار در تمام ابعـاد و زمینه‌های زندگی بشری از جمله صنعت حمل ونقل ریلی شده است. بهره‌گیری از این فناوری‌ها در راستای رشد شبکه حمل‌و‌نقل ریلی نیز گریز ناپذیر است. فناوری‌نانو نیز به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته در کشور، می‌تواند نقش مهمی در توسعه شبکه حمل‌و‌نقل ریلی ایفا کند. این فناوری در بخش‌های مختلف صنعت ریلی کاربردهای فراوانی دارد که برای مطالعه بیشتر درخصوص این کاربردها می‌توانید درخت فناوری کاربردهای فناوری نانو در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی را مطالعه کنید.