کاربردهای فناوری‌نانو در سیمان‌حفاری

چاه نفت و گاز در واقع شبیه یک مخزن تحت فشار به همراه خط لوله‌ای است که هیدروکربن‌ها را از مخزن به سطح می‌کشاند. کارکرد مخزن تحت فشار بستگی به عملکرد لوله فولادی که درون چاه قرار می‌گیرد، دارد. در عملیات لوله‌گذاری، چاه لخت به وسیله یک رشته لوله فولادی مخصوص پوشیده می‌شود و در پی آن در عملیات سیمانکاری، فضای حلقوی بین لوله و دیواره چاه، از یک دوغاب سیمان با ترکیبات معین، پر می‌شود. دوغاب سیمانی که به این ترتیب دالان پشت لوله‌ها را پر می‌کند با گذشت زمان (معمولاً پس از چند ساعت یا چند روز) می‌بندد و سخت می‌شود و سنگ سیمان حاصل چون .غلافی محکم، لوله‌های پوششی را در بر می‌گیرد و آنها را با سازند پیوند می‌دهد
تهیه و پمپاژ سیمان در چاه نفت را سیمانکاری چاه نفت می‌گویند. افزودنی‌های سیمان در مقیاس نانو به منظور افزایش کارایی سیمان و بهبود خواص آن استفاده می‌شوند. هم‌چنین، نانوافزودنی‌ها در بهبود خواص سیال حائل به کار می‌روند.