ویدیوی نگاهی به توسعه بازار و صادرات محصولات نانوی ایران

ستاد توسعه فناوری نانو از بدو تشکیل تاکنون به دنبال اهداف متعالی نظیر دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در فناور ی نانو در منطقه و قرار گرفتن در میان کشورهای برتر جهان در این حوزه بوده است. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کسب چنین جایگاهی، توسعه بازار و صادرات محصولات نانویی است.