گزارش صنعتی فناوری نانو؛ بررسی فنی و اقتصادی نانوپوشش‌های جاذب امواج الکترومغناطیسی

گزارش صنعتی بررسی فنی و اقتصادی نانوپوشش‌های جاذب امواج الکترومغناطیسی

کاربردهای گسترده‎ فناوری نانو در صنایع مختلف به خصوص مواد پیشرفته به دلیل قابلیت‎های منحصربه‌فرد محصولات تولید شده در مقایسه با محصولات موجود در بازار است. این فناوری توانسته در زمان کوتاهی توجه بسیاری را به خود جلب کند. صنایع تولید مواد پیشرفته نقش مهمی را نه تنها در توسعه نانومواد بلکه در استفاده از آن در کاربردهای مختلف ایفا کرده است. یکی از حوزه‎هایی که نانوفناوری در آن وارد شده است صنعت پوشش‎های جاذب امواج الکترومغناطیسی است. از فناوری نانو در این نوع پوشش‎ها به منظور بهبود بازدهی جذب امواج، افزایش بازه‎ بسامد جذب شده، کاهش ضخامت و وزن پوشش‎ها استفاده شده است.

امروزه با گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و استفاده از تجهیزاتی که در کارکرد خود از تابش امواج الکترومغناطیسی بهره می‎برند، اثراتی که این امواج می‌توانند روی بدن انسان و یا کارایی دستگاه‎های مختلف داشته باشند، موردتوجه قرار گرفته است. در این راستا در سال‌‌های اخیر ارائه انواع پوشش‎های حفاظتی با توانایی جذب امواج بیش از dB ۱۰ با پهنای باند بسامدی جذب مناسب، بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بنا به کاربرد این نوع پوشش‎ها اعم از جذب امواج الکترومغناطیسی و یا مقابله با تداخل امواج، مواد و همچنین روش‎های مختلفی برای ایجاد این پوشش‎ها معرفی شده است.

فناوری نانو در پوشش‌های جاذب خواصی از قبیل جذب موج بالا، سبکی، ضخامت کم، ترشوندگی مناسب و افزایش باند بسامدی جذب موج را کنترل نموده و به این صورت قابلیت ارائه پوشش جاذبی با ویژگی‌های ممتازی از قبیل: قابلیت اعمال پوشش روی سطوح مختلف، چسبندگی مناسب به سطح به دلیل ضخامت کم، دوام بالا و غیره را ایجاد می‌کند.

گزارش صنعتی بررسی فنی و اقتصادی نانوپوشش‌های جاذب امواج الکترومغناطیسی را از اینجا دریافت کنید.