ویدیوی نانوکاتالیست‌های ایرانی در صنایع پتروشیمی کشور

پتروشیمی آبادان از کاتالیست‌های ایرانی برای تامین نیاز خود استفاده می‌کند. این کاتالیست‌ها توسط شرکت نانوپارس اسپادانا به تولید می‌رسند.