گزارش صنعتی پلاسمای سرد در حمل‌و‌نقل ریلی و صنایع وابسته

پلاسمای سرد در حمل‌و‌نقل ریلی و صنایع وابسته

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت، افزایش آلودگی‌های زیستی و افزایش اهمیت کیفیت خدمات شهری و شهروندی، استفاده از حمل‌و‌نقل‌های عمومی از جمله حمل‌و‌نقل ریلی نیازمند تغییر نگرشی نو برای رفع چالش‌های موجود داشته و خواهد داشت.

اعمال سطحی پلاسما (اصلاح سطحی و ایجاد تغییرات سطحی) و ایجاد پوشش‌های نانوساختار بر روی سطوح به کار رفته در تجهیزات و ماشین‌آلات و محصولات صنایع حمل‌ونقل ریلی، به منظور ایجاد خواص جدید از جمله نگرش‌های جدید در این حوزه است.

صنایع حمل‌و‌نقل ریلی در بسیاری از سطوح پلیمری (سطوح PP، سطوح PET و …) ماشین‌آلات خود مانند دیواره‌های واگن‌ها، مبلمان‌های داخل واگن‌ها و سایر بخش‌های مرتبط می‌توانند از ویژگی‌های فناوری پلاسما استفاده کنند.