راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو

راهکارهای مقابله با آلودگی هوا توسط فناوری نانو

تلاش برای ادامه بقا را می‌توان محرک تمامی فعالیت‌های انسانی دانست. برای این منظور انسان‌ها شروع به تولید و مصرف انرژی و محصولات دیگر نموده‌اند که با تولید حجم وسیعی از آلاینده‌ها و مواد پسماند همراه است. همه این موارد تهدیدی برای داشتن محیط‌ زیست پایدار است و لذا یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش آلودگی‌ هوا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فناوری نانو به عنوان یک فناوری پیشتاز در حوزه‌های مختلف، در کاهش آلودگی هوا نیز می‌تواند موثر واقع شود. به طور عمده کاربردهای فناوری نانو در حوزه کاهش آلودگی هوا در دو دسته کلی قرار می‌گیرند. این دو دسته شامل نانوکاتالیزورها و نانوغشاها است. البته در کنار این موارد، کاربردهای دیگری نیز در حال رشد و توسعه هستند که هنوز به بلوغ کافی برای مقایسه با محصولات معمول در بازار جهانی نرسیده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به کنترل آلودگی در مبداء برای صنایع مختلف، تولید انرژی‌های پاک، نانوربات‌ها برای انجام امور مختلفی همچون: اکسید یا احیاء کردن برخی ترکیب‌های آلاینده، انجام فرایند فوتوسنتز (نانوفوتوسنتز کننده‌ها )، تبدیل ترکیبات آلاینده و سمی به ترکیبات غیر‌مضر برای محیط زیست و… اشاره کرد