کاربرد فناوری‌نانو در صنعت کف‌پوش‌های نساجی

کاربرد فناوری‌نانو در صنعت کف‌پوش‌های نساجی

ارتقاء خواص کف‌پوش‌های نساجی و ایجاد ویژگی‌های نوین نظیر ضد آب و لکه، ضد بو، خودتمیزشوندگی، ضد میکروب وکندسوزی از جمله اهداف جدید صنایع تولید کف‌پوش در جذب مشتری و ماندگاری در بازارهای داخلی و جهانی است. در این زمینه فناوری‌نانو با قابلیت ایجاد خصوصیات ذکر شده درکف‌پوش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با استفاده از فناوری نانو می‌توان خواص کف‌پوش‌های نساجی را در هر یک از مراحل زنجیره تولیدآنها از قبیل تولید الیاف، ریسندگی، رنگرزی و تکمیل تحت تأثیر قرار داد.