درختواره کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست

محیط زیست یک پدیده پیچیده و درهم ­تنیده است که شامل محیط­های اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی است که فرآیند زیستن را احاطه کرده است، بر آن تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می­پذیرد. به طور کلی محیط‌زیست در سطح کره زمین به چهار بخش سنگ‌کره، آب‌کره، هواکره یا اتمسفر و زیست­کره تقسیم می‌شود که هر کدام شامل اکوسیستم‌هایی گوناگون هستند. این تقسیم‌بندی نشان از اهمیت ویژه محیط‌زیست دارد؛ به نحوی که حفاظت محیط‌زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته می‌شود. با توجه به درگیر بودن انسان­ها با مسائل مرتبط با محیط‌زیست به خصوص آب، خاک و هوا، شناخت منابع آلودگی هرکدام و تلاش برای رفع آن­ها به یکی از اصلی­ترین دغدغه­های جوامع انسانی تبدیل شده است.

فناوری نانو به عنوان یک فناوری پیشتاز در حوزه‌های مختلف، در کاهش آلودگی محیط‌زیست و حفظ آن می‌تواند موثر واقع شود.