کاربرد فناوری نانو در مدیریت و افزاش بهره‌وری آب در نیروگاه‌های گرمایی

کاربرد فناوری نانو در مدیریت و افزاش بهره‌وری آب در نیروگاه‌های گرمایی

یکی از مهمترین بخش‌های نیروگاه‌های حرارتی سیستم خنک کننده آن‌ها می‌باشد که سالانه میزان بسیار زیادی از منابع آب شیرین را برداشت کرده و مصرف می‌کنند. با توجه به مساله بحران آب در سال‌های اخیر، کاهش آب مصرفی در نیروگاه‌ها می‌تواند هم بخشی از نگرانی‌های عمومی برای تامین منابع آب آشامیدنی را مرتفع سازد و هم ادامه فعالیت این واحد‌ها را در شرایط کم آبی میسر سازد. در این راستا توسعه، تجاری‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری مصرف آب در سیستم خنک‌کننده واحدهای نیروگاهی و افزایش بازده تولید انرژی آن‌ها کمک شایانی نماید. این مساله در کشورهای پیشرفته به طور جدی پیگیری شده و هر سال بر حجم محصولات و تحقیقات انجام شده در این زمینه افزوده می‌شود. در حالی‌ که در کشور ما توجه به این مساله بسیار ناچیز بوده است و هر ساله وخامت مساله بحران آب گسترش می‌یابد. این موضوع نمایانگر نیاز جدی به سرمایه گذاری در حوزه مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش‌های مختلف از جمله واحدهای نیروگاهی می‌باشد.