نشست مشترک مدیران عامل شرکت های نانو نساجی با مدیرکل و معاونین دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت