گزارش صنعتی استفاده از نانوالیاف ایرانی در تولید فیلترهای نیروگاهی

بیش از یک دهه از روزی که جوانه‌های اولیه فناوری نانوالیاف در ایران شکل گرفت، می‌گذرد و طی این مدت توسعه فناوری نانوالیاف با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. اکنون این فناوری به نقطه‌ای رسیده که نانوفیلترها به عنوان یکی از میوه‌های این درخت تنومند، وارد صنعت نیروگاهی شده است. در حال حاضر شرکت‌هایی نظیر آزاد فیلتر و بهران فیلتر با بهره‌مندی از دانش فنی ایرانی که ماحصل بیش از یک دهه توسعه فناوری بومی نانوالیاف است، نانوفیلترهایی برای استفاده در نیروگاه‌ها تولید می‌کنند که عملکرد بهتری نسبت به فیلترهای رایج دارند. قیمت پایین، عمر طولانی و قدرت زدایش بالای آلایندگی از جمله مزایای این نانوفیلترهای نیروگاهی است. در حال حاضر شرکت‌هایی نظیر مپنا، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مدیریت تولید برق کرمان، نیروگاه‌های قم، خیام و قائم از این نانوفیلترها استفاده می‌کنند. مزیت رقابتی این نانوفیلترها، فرصت صادرات برای آن‌ها را نیز فراهم کرده است. در تولید این فیلترهای نیروگاهی از فناوری نانوالیاف ایرانی استفاده شده است که در این گزارش صنعتی با این فیلترها بیشتر آشنا می‌شوید.

گزارش صنعتی استفاده از نانوالیاف ایرانی را از اینجا دریافت کنید.