گزارش صنعتی افزایش ایمنی و کندسوزی در صنایع اسباب‌بازی با فناوری نانو

همواره مشکلات ناشی از آتش‌سوزی موردتوجه فعالان حوزه صنعت بوده است. این چالش‌ها زمانی حساس‌تر می‌شود که این خطرات متوجه گروه سنی کم و کودکان باشد که توانایی کنترل شرایط و فرار از محل آتش‌سوزی را ندارند. به همین دلیل فناوری نانو با تمرکز بر نانوذرات کاهنده خطر آتش‌گیری لوازم مورد استفاده کودکان، سعی بر کاهش نگرانی‌ها در این رابطه داشته است.
در این گزارش صنعتی به نقش فناوری در حل این چالش پرداخته شده است.
گزارش صنعتی افزایش ایمنی و کندسوزی در صنایع اسباب‌بازی را از اینجا دریافت کنید.