برنامه‌های روز ششم تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱

صنایع حوزه نانو مواد و انرژی
9:00-9030؛ تجاری‌سازی و توسعه کاربرد نانومواد؛ «مهندس مرتضی فلاحتی»(مدیر توسعه کسب و کار حوزه نانومواد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)
9:30-10:00؛ تولید و کاربرد نانوجاذب‌های گاز H۲S از گاز طبیعی در غلظت‌های پایین؛ «دکتر محمدپارسا سهرابی»(بنیان‌گذار شرکت دانش‌بنیان پترو پالا توس)
10:30-11:00؛‌ تولید و کاربرد انواع رطوبت‌گیر نانو پایه سیلیکونی؛ «دکتر صادق صادق‌زاده»(مدیرعامل شرکت اکسیر سلامت ماهان)
11:00-11:30؛ ساخت فیومدسیلیکا نانوساختار در مقیاس صنعتی؛ «مهندس حمیدرضا شمس»(مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان نانو جاذب‌های پیشرفته نوین)
11:30-12:00؛ تولید و کاربرد نانومواد پیشرفته کربنی در محصولات مختلف؛ «دکتر اشکان شمالی»(مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان شیمی صنعت رشد سهند)
13:00-13:30؛ کاربردهای نانو اکسید روی در صنایع؛ «مهندس رضا روغنی زادگان»(مدیر بازرگانی شرکت دانش‌بنیان نانو مواد گستران پارس)
13:30-14:00؛ عایق‌های گرم و کرایوژنیک بلنکت آیروژل نانو متخلخل؛ «دکتر حسن برگزین»(مدیرعامل شرکت پاکان آتیه نانو دانش)
14:30-15:00؛‌ نانوذرات و کاربردهای آن در مواد الکترونیکی؛ «دکتر ابراهیم اکبرزاده»(مدیرعامل شرکت مهندسی پایدار ابتکار آرمینا)
15:00-15:30؛ نانوکلی و کاربرد آن در کاهش نفوذپذیری کامپوزیت‌های پلیمری؛ «دکتر الهه اسماعیلی»(نائب رئیس شرکت دانش‌بنیان نانو پارمین خاوران)
15:30-16:00؛‌ تولید و کاربرد انواع سیلیکات‌‌های مختلف؛ «دکتر خلیل بیکی»(مدیرعامل شرکت بهین نانو ذرات پارس)