برنامه‌های روز هفتم تریبون نانو و صنعت ۱۴۰۱

معاونت علمی فناوری / مراکز صادرات دانش‌بنیان

9:00-9:30؛ سیاست‌ها و حمایت‌های برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ «مهندس احمد طالبیان»(دبیر برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی)
9:30-10:00؛ معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ «مهندس مجتبی نسب»(دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی)
10:30-11:00؛ معرفی کریدور خدمات فناوری و تجاری‌سازی شرکت‌های فناوری نانو؛ «مهندس محمدمهدی اسماعیلی»(مسئول تجاری‌سازی شرکت‌های فناوری نانو کریدور فناوری تا بازار)
11:00-11:30؛ معرفی برنامه‌ها و حمایت‌های شبکه تبادل فناوری؛‌ «دکتر سیدمحمدامین علوی»(مدیر شبکه تبادل فناوری)
11:30-12:00؛ معرفی خدمات و حمایت‌های مرکز تجاری ایران و چین؛ «مهندس امیر قربانعلی»(مدیر مرکز تجاری ایران‌چین و پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان)
13:00-13:30؛ معرفی پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان و فناورانه به هند؛ «مهندس سیدهادی طبائی»(کارشناس صادرات مرکز تجاری ایران و هند- IHTIC)
13:30-14:00؛ معرفی خدمات خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا؛‌ «مهندس علی بنی‌عامریان»(مدیر خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا)
14:30-15:00؛ معرفی خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه و فرصت‌های بازارهای روسیه و اوراسیا؛ «مهندس مالک سعیدی»(مدیر اجرایی خانه نوآوری و فناوری روسیه)
15:00-15:30؛ مروری بر تجارب موفق صادراتی محصولات و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه ایرانی به کشور ترکیه؛ «مهندس محمدحسین فروتن»(مدیر مرکز فناوری‌های پیشرفته ایران و ترکیه –IHTTC)
15:30-16:00؛ معرفی ظرفیت‌های بازار سوریه و مروری بر تجارب موفق صادرات به این کشور؛‌ «مهندس محمدهادی ضیغمی»(مدیر خانه نوآوری ایران در سوریه – IHTSC)
16:00-18:00؛ هم‌اندیشی؛ ارائه نظرات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان رویداد