کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

کاربرد فناوری نانو در تصفیه هوا

هوا یکی از عناصر اصلی برای بقای موجودات زنده از جمله انسان است. بنابراین حفظ آن از انواع آلودگی‌هایی که ناشی از فعل و انفعالات طبیعت یا فعالیت‌های بشری است از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه می‌باشد. مشکلات ناشی از آلودگی روزافزون هوا دانشمندان را بر آن داشته است تا با استفاده از فناوری‌های مدرن و پیشرفته به کمک منابع طبیعی و محیط زیست بشتابد. از جمله این راه حل های مدرن می‌توان به فناوری نانو و کاربرد آن در حفظ محیط زیست اشاره کرد.