کاربرد فناوری نانو در رنگهای خودتمیزشونده

کاربرد فناوری نانو در رنگهای خودتمیزشونده

نگه‌داری ساختمان و اجزای آن، از فعالیت‌های مهمی است که پس از ساخت بنا باید مورد توجه طراحان و کاربران ساختمان قرار گیرد. مانند هر وسیله‌ی دیگری، ساختمان هم نیاز به نگه‌داری و شستشو دارد. این مسئله، به ویژه در مورد سطوح در معرض دید، مانند نمای ساختمان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. هزینه و نیروی انسانی که به این منظور صرف می‌شود، در ساختمان‌های ویژه (مانند آسمان‌خراش‌ها و ساختمان‌های بزرگی چون ورزشگاه‌ها) ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.
به منظور کاستن از هزینه‌های نگه‌داری و تمیز نگاه داشتن سطوح ساختمان و همچنین کاهش تکرار این فرآیند، متخصصان عرصه‌ی فناوری نانو، از این فناوری نوین به منظور ایجاد امکانی برای تولید سطوح، با هدف خودتمیزشوندگی و آسان تمیزشوندگی استفاده کرده‌اند. امروزه محصولاتی که با این هدف تهیه می‌‌شوند، با استقبال چشمگیری از سوی طراحان، سازندگان و مالکان ابنیه مواجه شده است.