معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایران در نمایشگاه صنایع معدنی و ماشین آلات معدنی و راهسازی-1401

28 الی 31  اردیبهشت  ماه  1401 درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان برگزار شد .مروجین صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت معرفی دستاوردهای ایران در زمینه فناوری نانو و همچنین معرفی محصولات فناوری نانو مرتبط با صنعت و معدن  در این نمایشگاه حضور داشتند .

از جمله پرکاربردترین محصول در صنعت معدن استفاده از سیم جوش های توپودری و صفحات ضد سایش به عنوان پوشش های مقاوم ،استفاده از پوشش های نانو و افزودنی های نانو معرفی شدند.

از دیگر مباحث مطرح شده ترغیب صنایع معدنی  به فراوری مواد معدنی با استفاده از فناوری نانو و تولید نانو مواد بود.

بخش ترویج نانو و صنعت با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان فارس در نمایشگاه بین المللی وتخصصی تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی مستقر شد. گروه رصد و پایش نمایشگاهی بخش ترویج صنعتی ستاد نانو، ضمن حضور در این رویداد و با برپایی غرفه نانو و صنعت و نمایش محصولات و توانمندیهای صنعتی نانوفناوران، به معرفی فرصتهای تجاری و صنعتی فناوری نانوی ایرانی پرداختند و درخواست های صنعتی و تخصصی مجموعه های تولیدی حاضر را دریافت نمودند.

نحوه انجام فعالیت به این صورت بود که از همه غرفه ها بازدید شد . پس از آشنایی با محصولات هر شرکت ها به معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ، مزیت استفاده از فناوری نانو در صنعت ، هدف ستاد نانو از تولید محصولات نانو ، صادارات آنها  و همچنین دستیابی به بازار جهانی نانو پرداخته شد.

در ادامه با توجه به محصولات هر شرکت نحوه تولید محصولات جدید با فناوری نانو اراﺋه شد. که چگونه فناوری نانو باعث ارتقای کیفیت محصول می شود و می توان محصول نانو رقابت پذیرتر و دارای مزیت صادراتی تولید کرد.

موضوع مطرح شده بعدی در مورد اخذ گواهی نانو مقیاس و مزایا و دریافت حمایت ها و تسهیلات از طریق موسسه خدمات فناوری تا بازار  بود.

معرفی کانال های صادرات و دفاتر فروش محصولات نانو در کشور های دیگر ، معرفی فناور و حمایت از تولید و روش های بازاریابی محصولات نانو ، صنعتگران را ترغیب به آشنایی بیشتر و تولید محصول نانو می کرد که توضیحات بیشتر را موکول به برگزاری سمینار ترویجی نانو شد.

همچنین استفاده از تجهیزات و یا محصولات نانو در خط تولید که منجر به کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری می شود مطرح شد و با شنیدن معضلات و مشکلات به معرفی راهکارهای نانویی و  محصولات نانو پرداخته و با تکمیل فرم شبکه تبادل فناوری  درصدد رفع آن ،فرم را به شبکه تبادل  ارجاع داده شد.

 

نام برخی از مشارکت کنندگان نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی (محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمان)، در جدول زیر ذکر شده است: