کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی

 

کشور ایران با داشتن بیش از 10 هزار کیلومتر راه ریلی و کریدورهای متعدد ریلی- زمینی- هوایی و دریایی در سراسر کشور، از شمال تا جنوب و از غرب به شرق، و همچنین ارتباط از شمال و غرب کشور با کشورهای تازه استقلال یافته و اروپا و از جنوب کشور با آبهای آزاد، از موقعیت سیاسی و ژئوپولتیکی بسیار ویژه ای در منطقه خاور میانه برخوردار است. این موقعیت راهبردی، همیشه توجه جهانی را به ایران معطوف نموده است. قرار گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و لزوم ارتباطات حمل و نقل اعم از کالا و یا مسافر نیز بر این امتیازات افزوده است.
حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه و بستر رشد اقتصادی، از اصل یترین شاخصهای رشد اقتصادی تلقی می شود که تأثیر فراوانی بر رشد اقتصادی کشور دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل پیشرفته، مطلوب و کارا، تجهیزات جانبی و ناوگان مناسب، تصور رشد و توسعه عمومی کشور تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. تحقق اهداف عالی در حمل و نقل ریلی نیازمند مطالعات مستمر و منسجم و نیز توسعه فعالیتهای پژوهشی در کنار سایر فعالیت های مدیریتی و عملکردی است. توجه بیشتر به این بخش و توسعه کمی و کیفی آن به همراه توجه به فناوری های روز دنیا مانند فناوری نانو می تواند گام مهمی در رشد سریع و توسعه کشور داشته باشد.
کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی با هدف معرفی محصولات این حوزه به علاقمندان منتشر شده است.

نسخه الکترونیکی کتاب محصولات فناوری نانو در صنعت حمل و نقل ریلی را از اینجا دانلود کنید.