بازدید دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی D-8 از ستاد توسعه فناوری نانو