گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در چاه‌های نفت و گاز

گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در چاه‌های نفت و گاز

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که صنایع نفتی نقش بزرگی را در اقتصاد آن ایفا می‌کنند. این صنایع همواره با مشکلات و چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند که برای حل آن‌ها لازم است با فناوری‌های جدید همراه شوند. امروزه مهم‌ترین فناوری مورداستفاده در دنیا در این صنایع، فناوری نانو است. نقش فناوری نانو در صنایع پایین‌دستی به دلیل هزینه‌های پایین‌تر و حضور صنایع خصوصی در آن قسمت پررنگ‌تر است درحالی‌که فناوری نانو در صنایع بالادستی کاربردهای فراوانی دارد. سیمان حفاری، سیال حفاری و ادوات آنالیزی از جمله قسمت‌هایی هستند که فناوری نانو به آن‌ها ورود پیدا کرده است و موجب بهبود کارایی آن‌ها در چاه‌های نفت و گاز شده است. هم‌چنین فناوری نانو در حوزه ازدیاد برداشت نفت خام که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو است، مورداستفاده قرار می‌گیرد و از انواع نانوساختارهای مختلف در این حوزه استفاده می‌شود.

گزارش صنعتی کاربردهای فناوری نانو در چاه‌های نفت و گاز را از اینجا بخوانید.